Meister am Werk

Warunki udziału

Kalendarz HELLA „Mistrz przy pracy” 2019

1.

Do udziału w konkursie są uprawnione wyłącznie niezależne warsztaty (ich pracownicy lub właściciele).

2.
Organizatorem konkursu jest firma HELLA KGaA Hueck & Co. (nazywana dalej „HELLA”).

3.
Udział w konkursie jest bezpłatny i nieuzależniony od zakupu towarów i usług.

4.
Konkurs rozpoczyna się dnia 04.10.2017 o godz. 10:00 CET i kończy dnia 20.11.2017 o godz. 23:59 CET.

5.
Uczestnicy konkursu muszą posiadać dostęp do Internetu.

6.
Informacje podane przez uczestnika (adres e-mail, nazwisko, adres warsztatu i kraj) będą wykorzystywane do kontaktu ze zwycięzcami i przesłania wygranych.

Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez firmę HELLA na międzynarodowej stronie HELLA na Facebooku przesłanych przez siebie zdjęć oraz kraju pochodzenia. Uczestnik konkursu udostępnia firmie HELLA swoje prawa do zdjęć. (Może to mieć miejsce w ramach serii zdjęć Best Of)

Dane uczestników są gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, tzn. wyłonienia zwycięzców oraz przesłania wygranych oraz do potwierdzenia udzielenia praw do zdjęć. Do celów rozesłania nagród dane zostaną przekazane firmie Brand Addition GmbH (Heydastr. 13-15, 58093 Hagen) lub w razie braku takiej możliwości innym podmiotom trzecim, którym HELLA zleci wysyłkę wygranych.

Poza tym dane nie będą archiwizowane, nie będą przekazywane osobom trzecim i zostaną usunięte po zakończeniu kampanii, o ile obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku tymczasowego przechowywania danych.

7.
Udział w konkursie odbywa się poprzez stronę internetową www.hella-contest.com.

Udział jest zakończony pomyślnie po

 • aładowaniu przynajmniej 2 z 3 zdjęć. Uczestnik zapewnia tym samym o posiadaniu praw do zdjęć.

 • sformułowaniu tekstu motywacyjnego

 • podaniu prawidłowych danych na temat własnej osoby oraz pracodawcy (warsztatu)

8.
Zostaną rozlosowane różne rodzaje nagród.

Zostanie wyłonionych 13 zwycięzców kampanii (zwycięzca 1)*. Zwycięzcą jest osoba, która otrzyma miejsce w kalendarzu HELLA 2019 „Mistrz przy pracy”. Zostaną przyznane tym samym następujące nagrody:

 • Sesja zdjęciowa do kalendarza HELLA 2019 „Mistrz przy pracy“*
 • Międzynarodowa nagroda HELLA „Mistrz przy pracy“
 • Do wyboru są następujące dodatkowe zestawy nagród
  • A) Zestaw nagród A: grill, wieloczęściowy zestaw do grillowania z praską do burgerów lub
  • B) Zestaw nagród B: rower HELLA, zestaw narzędzi, latarka LED Lenser TT lub
  • C) bon HELLA Collection o wartości 500 €

*Warunkiem przyznania wygranej jest pisemna zgoda właściciela warsztatu na sesję zdjęciową i wykorzystanie zdjęć

Zostanie przyznanych 25 nagród wśród wszystkich uczestników-warsztatów (zwycięzca 2).Zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą losowania. Każdy zwycięzca otrzyma bon HELLA Collection (www.hella.com/collection) o wartości 50 € lub tekturowe piłkarzyki HELLA lub worek do siedzenia HELLA.

Zostanie przyznanych 15 nagród wśród wszystkich uczestników-kierowców (zwycięzca 3) (osoby, które zarekomendowały warsztat za pomocą formularza rekomendacji): Zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą losowania. Każdy zwycięzca otrzyma bon HELLA Collection (www.hella.com/collection) o wartości 30 € lub głośnik Bluetooth lub latarkę LED Lenser TT w worku HELLA HERZ.

9.
Jeśli wygrana w podanych kategoriach nie będzie dostępna, firma HELLA zastrzega sobie prawo do dostarczenia równorzędnego zamiennika.

10.
HELLA zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników naruszających warunki udziału lub usiłujących wywrzeć wpływ na przebieg konkursu poprzez manipulacje techniczne. W przypadku wykluczenia z konkursu zastrzega się możliwość odebrania wygranej lub żądania zwrotu nagrody.

11.
Nagród nie można wymieniać. Nie ma możliwości wypłaty w gotówce.

12.
Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej pocztą elektroniczną. Dodatkowo nazwa warsztatu zostanie opublikowana po zakończeniu konkursu na stronie www.hella-contest.com. W celu odebrania wygranej zwycięzcy muszą przesłać odpowiedź pocztą elektroniczną w ciągu pięciu (5) i przyjąć wygraną.

13.
Jeśli wygrana nie zostanie przyjęta w ciągu pięciu (5) dni po skontaktowaniu się ze zwycięzcami, HELLA zastrzega sobie prawo do ponownego rozlosowania wygranej.

14.
Po potwierdzeniu przez zwycięzców pocztą elektroniczną ze „zwycięzcą 1” i jego warsztatem zostanie następnie uzgodniony termin sesji zdjęciowej. Warunkiem wygranej jest pisemna zgoda właściciela warsztatu na sesję zdjęciową i wykorzystanie zdjęć.

Wygrane zostaną rozesłane do wszystkich zwycięzców w ciągu 30 dni (zwycięzcy 1 do 3). Bony mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną w formie cyfrowej.

15.
Z udziału w konkursie są wykluczeni wszyscy pracownicy HELLA oraz pracownicy firm powiązanych, jak również wszystkie osoby uczestniczące w przeprowadzeniu konkursu.

16.
HELLA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału, do wstrzymania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania lub uzasadnienia. Z możliwości tej może skorzystać zwłaszcza w sytuacji, gdy ze względów technicznych lub prawnych brak będzie gwarancji prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Dlatego HELLA nie gwarantuje dostępności i prawidłowego działania konkursu w całym okresie jego trwania.

17.
Dla konkursu obowiązuje prawo niemieckie. Droga prawna jest wykluczona. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków udziału okażą się lub staną się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.