Meister am Werk

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych w konkursie „Mistrz przy pracy”

Spółka HELLA KGaA Hueck & Co. jako podmiot odpowiedzialny za realizację kampanii bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych to dla nas istotna kwestia, którą uwzględniamy w naszych procedurach. Dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowią integralny element polityki naszej firmy.

W celu przeprowadzenia konkursu, zwłaszcza do kontaktu ze zwycięzcami, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe: adres e-mail oraz adres i nazwę warsztatu (nie podawaj swojego prywatnego adresu e-mail ani swojego nazwiska, lecz jedynie dane kontaktowe warsztatu biorącego udział w konkursie. Przy stosowaniu funkcji rekomendacji podaj również swój prywatny adres e-mail i swoje nazwisko). Za hosting danych jest odpowiedzialna firma Wunderknaben Kommunikation GmbH, a określone powyżej dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu.

Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim. Odbiór wygranej jest jednoznaczny ze zgodą na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych w czasie trwania konkursu oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji na temat gromadzonych danych oraz prawo do ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Jeżeli mimo naszych starań o prawidłowość danych zostaną zapisane nieprawidłowe informacje, skorygujemy je po otrzymaniu stosownego żądania. W tym celu należy zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (dataprivacy@hella.com).

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.