Meister am Werk

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming bij het prijzenspel “Masters at Work”

Als verantwoordelijke voor de campagne neemt HELLA KGaA Hueck & Co. de bescherming van de persoonsgegevens zeer serieus. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van bedrijfsgegevens in het algemeen liggen ons na aan het hart. Daarom hebben wij onze processen hierop ingericht. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en houden ons daarbij aan de wettelijke voorschriften. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging maken integraal deel uit van het beleid van onze onderneming.

Ten behoeve van de uitvoering van het prijzenspel, in het bijzonder voor het contact opnemen met de winnaars, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, adres en naam van de werkplaats (geef a.u.b. niet uw privé e-mailadres of eigen naam op, maar de contactgegevens van de werkplaats die aan het prijzenspel zal deelnemen. Geef bij gebruik van de voordrachtfunctie a.u.b. ook uw privé e-mailadres en naam op.) De gegevens worden gehost door de firma Wunderknaben Kommunikation GmbH, wat betekent dat de bovengenoemde persoonsgegevens voor de uitvoering van het prijzenspel door genoemde firma worden opgeslagen en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Door de inontvangstneming van uw prijs stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van het prijzenspel en tot 6 maanden na afloop van het prijzenspel mogen verzamelen, opslaan en gebruiken.

U heeft recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, alsmede recht op een eventuele correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Ondanks onze inspanningen om alle gegevens correct op te slaan, kan het voorkomen dat er hierbij iets verkeerd gaat. Als u een onjuistheid in uw gegevens ontdekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij dit kunnen corrigeren. De contactpersoon hiervoor is onze functionaris voor de gegevensbescherming (dataprivacy@hella.com). Als u suggesties of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u eveneens per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming.