Meister am Werk

Deelnamevoorwaarden

"HELLA kalender “Masters at Work” 2019"

1.
Alleen universele werkplaatsen (medewerkers of eigenaars) zijn gerechtigd om aan dit prijzenspel deel te nemen.

2.
De organisator is HELLA KGaA Hueck & Co. (hierna "HELLA" genoemd).

3.
Deelname is kosteloos en onafhankelijk van de aankoop van artikelen en diensten.

4.
Het prijzenspel start op 4-10-2017 om 10:00 uur CET en eindigt op 20-11-2017 om 23:59 uur CET.

5.
De deelnemers van het prijzenspel moeten over een internetaansluiting beschikken.

6.
De door de deelnemer ter beschikking gestelde informatie (e-mailadres, naam, adres van de werkplaats en land) wordt alleen gebruikt om contact op te nemen met de winnaars en om de prijzen op te sturen.

De deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat de door hem overgedragen foto's en het land van herkomst reeds tijdens en na afloop van de campagne door HELLA ook op de internationale Facebook-pagina's van HELLA mogen worden verspreid. In zoverre stelt de deelnemer zijn beeldrechten aan HELLA ter beschikking. (Deze kunnen in het kader van een Best-Of-fotoserie ontstaan.)

De gegevens van de deelnemers worden uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van het prijzenspel, d.w.z. de vaststelling van de winnaars en de verzending van de prijzen, alsmede als bewijs voor de verlening van de beeldrechten opgeslagen. Ten behoeve van de verzending van de prijzen worden de gegevens aan de firma Brand Addition GmbH (Heydastr. 13-15, D-58093 Hagen, Duitsland) dan wel bij verhindering van deze firma aan een andere door HELLA met de verzending van de prijzen belaste derde overgedragen.

Voor het overige worden de gegevens niet gearchiveerd, niet aan derden doorgegeven en na de actie gewist, voor zover wij niet op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn om deze gegevens tijdelijk te bewaren.

7.
De deelname aan het prijzenspel gebeurt via de website www.hella-contest.com/.

De deelname is succesvol afgesloten wanneer

 • ten minste 2 van de 3 foto's zijn geüpload. De deelnemer verklaart daarmee de beeldrechten over de foto's te bezitten.

 • een motiveringstekst is opgesteld.

 • correcte gegevens van de eigen persoon evenals de werkgever (werkplaats) zijn ingevuld.

8.
Er worden verschillende soorten prijzen verloot.

De campagne zal uiteindelijk 13 winnaars opleveren (prijsniveau 1)*. Winnaars zijn degenen die een plaats op de HELLA “Masters at Work“-kalender van 2019 krijgen. In combinatie hiermee worden de volgende prijzen toegekend:

 • Een fotoshoot voor de HELLA “Masters at Work”-kalender van 2019*
 • De internationale HELLA “Masters at work”-award
 • Verder kan uit de volgende extra prijzenpakketten worden gekozen
  • A) Prijzenpakket A: een BBQ-ton, een meerdelige BBQ-set met hamburgerpers of
  • B) Prijzenpakket B: een HELLA fiets, gereedschapset, LED Lenser TT zaklamp of
  • en Hella Collection cadeaubon ter waarde van € 500

*Om te kunnen winnen, dient de werkplaatseigenaar schriftelijk toestemming voor de fotoshoot en het gebruik van de beelden te hebben verstrekt.

Onder de deelnemende werkplaatsen zullen 25 prijzen worden verloot (prijsniveau 2) De winnaars worden bepaald door loting. Per winnaar wordt een HELLA Collection (www.hella.com/collection) cadeaubon ter waarde van € 50 een HELLA kartonnen voetbalspel of een HELLA zitzak vergeven.

Onder alle deelnemende personen die een werkplaats hebben aangedragen worden 15 prijzen verloot (prijsniveau 3)(degenen die een werkplaats via het voordrachtformulier hebben voorgedragen): De winnaars worden bepaald door het lot. Per winnaar wordt een HELLA Collection (www.hella.com/collection) cadeaubon ter waarde van € 30 een Bluetooth luidspreker of LED Lenser TT zaklamp in een HELLA HERZ tas met trekkoord vergeven.

9.
Als de prijs uit de aangegeven categorie niet ter beschikking kan worden gesteld, behoudt de HELLA zich het recht voor om een gelijkwaardige vervanging te leveren.

10.
HELLA behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet aan de deelnamevoorwaarden voldoen of door technische manipulatie het prijzenspel proberen te beïnvloeden, van dit prijzenspel uit te sluiten. In het geval van uitsluiting kunnen prijzen ook achteraf worden teruggeëist.

11.
Het is niet mogelijk om de prijzen te ruilen. Evenmin is het mogelijk om de prijzen contant uitbetaald te krijgen.

12.
Alle winnaars worden via e-mail benaderd. Bovendien wordt de naam van de werkplaats na afloop van het prijzenspel op de pagina www.facebook.com/hella.benelux gepubliceerd. Om de prijs uitgereikt te krijgen, moeten de winnaars binnen vijf (5) dagen per e-mail antwoorden en de prijs accepteren.

13.
Als de prijs niet binnen vijf (5) dagen na de contactopname door de winnaars wordt geaccepteerd, behoudt HELLA zich het recht voor om de prijs opnieuw te verloten.

14.
Nadat de winnaars per e-mail hebben gereageerd, wordt vervolgens met de winnaars van “prijsniveau 1” en hun werkplaatsen een afspraak voor een fotoshoot gemaakt. Om te kunnen winnen, dient de werkplaatseigenaar schriftelijk toestemming voor de fotoshoot en het gebruik van de beelden te hebben verstrekt.

De prijzen (van prijsniveaus 1 t/m 3) worden binnen 30 dagen naar alle winnaars verzonden. Cadeaubonnen kunnen digitaal per e-mail worden verzonden.

15.
Alle medewerkers van HELLA en aan HELLA gelieerde ondernemingen, evenals alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het prijzenspel, worden uitgesloten van deelname.

16.
HELLA behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden op elk gewenst moment, zonder voorafgaande aankondiging of toelichting te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Van deze mogelijkheid kan in het bijzonder gebruik worden gemaakt wanneer de reglementaire uitvoering van het prijzenspel om technische of juridische redenen niet meer gegarandeerd is. HELLA biedt daarom ook geen garanties dat het prijzenspel gedurende de volledige duur ter beschikking wordt gesteld en foutloos werkt. Bovendien is HELLA niet aansprakelijk voor dergelijke storingen.

17.
Op het prijzenspel is het Duitse recht van toepassing. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Als afzonderlijke bepalingen van de voorliggende deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen behouden.